MANISA

Şu anda 1 aktif ziyaretçi bulunmaktadır
"Ekonomice zayıf bir bünye, fakirlikten, sefillikten kurtulamaz, kuvvetli bir medeniyete, refaha ve saadete kavuşamaz, sosyal ve politik felaketlerden yakasını kurtaramaz."

Mustafa Kemal ATATÜRK

             DEFTERDAR cümle malımın nâzırı olub, umûr-ı alem ona müfevvazdır.
                      Ânın izni olmadan bir akçe ne dâhil ve ne hâric-i hazine ola.
                             Kanunname-i Ali Osman (Fatih Kanunnamesi)

Taşınmazmal Satış İlanı ...
Milli Emlak Bigi Tazeleme Eğitimi Sertifika...
Milli Emlak Bigi Tazeleme Eğitimi...
Bigi Tazeleme Eğitimi sertifika dağıtımı...
Bigi Tazeleme Eğitimi.
Sayın Defterdarımızdan Veda Mesajı ...
Sayın Bakanımız Mehmet ŞİMŞEK tarafından Defterdarımız Zekai DEDE‘ye...
     

Tuğberk ŞENGÜLDÜREN & tsengulduren@gmail.com